РУС БЕЛ ENG

Положение

ПАЛАЖЭННЕ

аб службе здароўя

 

  1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

         1.1. Служба здароўя ўстановы адукацыі (далей - Служба здароўя) – арганізацыйная форма ўзаемадзеяння спецыялістаў установы адукацыі па забеспячэнні ўмоў для захавання і ўмацавання здароўя ўсіх суб’ектаў адукацыйнага працэсу, развіцця культуры здароўя і на яе аснове фарміравання здаровага ладу жыцця.

         1.2. Палажэнне зацвярджаецца дырэктарам установы адукацыі.

         1.3. Палажэнне з’яўляецца лакальным нарматыўным актам, які рэгламентуе дзейнасць установы адукацыі. Пры неабходнасці ў яго могуць уносіцца змены.

  1. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ

         2.1. Мэтай Службы здароўя з’яўляецца стварэнне здароўезберагальнага адукацыйнага асяроддзя, якое функцыянуе на аснове ідэалогіі культуры здароўя, якое прадугледжвае фарміраванне здаровага ладу жыцця і арганізацыю здароўезберагальнага ўкладу жыцця ўстановы адукацыі.

         2.2. Задачамі Службы здароўя з’яўляюцца:

         павышэнне ўзроўню культуры здароўя як кампанента агульнай культуры сярод усіх суб’ектаў адукацыйнага працэсу: вучняў, педагогаў, бацькоў і фарміраванне на яе аснове гатоўнасці да захавання і ўмацавання свайго здароўя і здароўя іншых людзей;

         арганізацыя ўнутранага асяроддзя ўстановы адукацыі, якая забяспечвае здароўезберагальны характар адукацыйнага працэсу і асабістую (калектыўную) бяспеку навучэнцаў;

         стварэнне ўмоў, якія забяспечваюць памяншэнне рызыкі захворвання навучэнцаў найбольш распаўсюджанымі хваробамі, у тым ліку абумоўленымі адукацыйным працэсам і сацыяльна абумоўленымі захворваннямі.

  1. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ

         3.1. Да асноўных напрамках дзейнасці Службы здароўя адносяцца:

         маніторынг здароўя і ладу жыцця навучэнцаў і педагогаў, якасці здароўезберагальнай асяроддзя ўстановы адукацыі;

         павышэнне гатоўнасці педагогаў і спецыялістаў да здароўезберагальнай дзейнасці;

         садзейнічанне ўмацаванню здароўя вучняў і педагогаў, у тым ліку медыцынскае і санітарна-гігіенічны забеспячэнне адукацыйнага асяроддзя і адукацыйнага працэсу;

         укараненне ў адукацыйны працэс здароўезберагальных і здароўезсазідаючых тэхналогій выхавання і навучання, накіраваных на фарміраванне культуры здароўя і здаровага ладу жыцця ў навучэнцаў;

         псіхолага-педагагічнае і медыка-сацыяльнае суправаджэнне навучэнцаў.

  1. АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ АСНОВЫ

         4.1. Служба здароўя знаходзіцца ў непасрэдным падначаленні ў дырэктара ўстановы адукацыі.

         4.2. Кіраўнік Службы здароўя прызначаецца і вызваляецца ад пасады загадам кіраўніка ўстановы адукацыі.

         4.3. Арганізацыйная структура Службы здароўя вызначаецца кіраўніцтвам установы адукацыі.У адпаведнасці з магчымым складам спецыялістаў і задачамі ў Службе здароўя вылучаюцца структуры, за якімі замацоўваюцца пэўныя паўнамоцтвы і адказнасць

         4.4. У Службу здароўя ўваходзяць адказныя і найбольш кампетэнтныя ў дадзенай галіне спецыялісты:

адказны за фізкультурна-аздараўленчае кірунак;

адказны за медыцынскае кірунак;

адказны за псіхалагічны кірунак.

         Функцыянальныя абавязкі спецыялістаў вызначаюцца кіраўніком установы адукацыі.

         4.5. Парадак стварэння Службы здароўя:

         4.5.1. Служба здароўя ствараецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі.

         4.5.2. У адпаведнасці з задачамі і напрамкамі дзейнасці Службы здароўя кіраўнік установы ўносіць змены ў службовыя інструкцыі спецыялістаў-работнікаў службы здароўя.

         4.5.3. У сваёй працы Служба здароўя кіруецца дадзеным становішчам, а таксама праграмай развіцця ўстановы адукацыі, арганізуе дзейнасць на аснове плана работы на навучальны год, які зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі.

         4.6. Служба здароўя рэгулярна інфармуе ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу (педагогаў, навучэнцаў і іх бацькоў) аб выніках дзейнасці ўстановы па стварэнні здароўезберагальнага адукацыйнага асяроддзя.

         4.7. Дзейнасць Службы здароўя будуецца на аснове сацыяльна-педагагічнага партнёрства з бацькамі навучэнцаў (выхаванцаў), а таксама з установамі дадатковай адукацыі, культуры, аховы здароўя, фізічнай культуры і спорту , сацыяльнага абслугоўвання, грамадскімі арганізацыямі.

  1. АБАВЯЗКІ І ПРАВЫКІРАЎНІКА І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ СЛУЖБЫ

         5.1. Кіраўнік Службы здароўя ўстановы адукацыі абавязаны:

         сумесна з кіраўніцтвам установы адукацыі ажыццяўляць падбор і прафілізацыю кадраў па асноўных напрамках дзейнасці Службы;

         ажыццяўляць кіраўніцтва распрацоўкай плана работы па ўмацаванні здароўя школьнікаў, планаваць і ажыццяўляць канкрэтныя меры па яе рэалізацыі;

         ажыццяўляць кіраўніцтва усімі напрамкамі дзейнасці Службы здароўя;

         удзельнічаць у рэсурсным і навукова-метадычным забеспячэнні дзейнасці Службы здароўя, распрацоўваць вучэбна-метадычную дакументацыю і рэкамендацыі па розных напрамках яе дзейнасці;

         каардынаваць сумесную дзейнасць Службы здароўя з падраздзяленнямі ўстановы адукацыі і арганізацыямі і ўстановамі, якія працуюць у сферы забеспячэння здароўя;

         забяспечваць павышэнне ўзроўню прафесійных ведаў спецыялістаў Службы здароўя і педагагічнага калектыву ў галіне забеспячэння здароўя ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;

         ажыццяўляць аналіз дзейнасці Службы здароўя, абагульняць і прадстаўляць атрыманыя вынікі суб'ектам адукацыйнага працэсу-педагогам, навучэнцам і іх бацькам;

         5.2. Кіраўнік Службы здароўя ўстановы адукацыі мае права:

         дэлегаваць паўнамоцтвы спецыялістам Службы здароўя па пытаннях арганізацыі здароўезберагальнай дзейнасці;

         склікаць нараду спецыялістаў Службы здароўя для вывучэння актуальных праблем установы і каардынацыі работы ў галіне здароўзберагальнай дзейнасці;

         удзельнічаць у рабоце органаў кіравання установай адукацыі;

         уносіць прапановы па пытаннях развіцця ўстановы адукацыі, карэкцыі адукацыйнага працэсу і педагагічнай дзейнасці ва ўстанове на аснове маніторынгу здароўя;

         наведваць заняткі, урокі, іншыя мерапрыемствы, якія праводзяцца ва ўстанове для аналізу і аптымізацыі адукацыйнага працэсу і педагагічнай дзейнасці на здароўезберагальнай аснове;

         ставіць перад саветам Установы адукацыі пытанні, звязаныя з удасканаленнем Службы здароўя.

         5.3. Спецыялісты Службы здароўя ўстановы адукацыі абавязаны:

         папулярызаваць здаровы лад жыцця, у тым ліку і асабістым прыкладам;

         удзельнічаць у распрацоўцы плана мерапрыемстваў па захаванні і ўмацаванні здароўя навучэнцаў;

         удзельнічаць у правядзенні маніторынгу, карэкцыі здароўя і індывідуальнага стылю жыццядзейнасці навучэнцаў і педагогаў;

         планаваць працу ў адпаведнасці з функцыянальнымі абавязкамі дадзенага спецыяліста, напрамкамі дзейнасці Службы здароўя і выяўленымі праблемамі ўстановы на аснове вынікаў маніторынгу здароўя;

         рэалізоўваць усе напрамкі дзейнасці Службы здароўя на аснове ўзаемадзеяння, прынцыпаў парытэту і ўзаемадапаўняльнасці;

         узгадняць мэты Службы здароўя з калегамі, бацькамі, садзейнічаць стварэнню адзінага здароўезберагальнага асяроддзя ўстановы;

         павышаць сваю кваліфікацыю ў галіне забеспячэння здароўя удзельнікаў адукацыйнага працэсу.

         5.4. Спецыялісты Службы здароўя, установы адукацыі маюць права:

         удзельнічаць у абмеркаванні пытанняў, якія тычацца дзейнасці Службы здароўя, і ўносіць прапановы па яе ўдасканаленні;

         ўзаемадзейнічаць з арганізацыямі і ўстановамі, якія працуюць у сферы забеспячэння здароўя;

         уносіць прапановы па паляпшэнню матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Службы здароўя.

  1. ФІНАНСАВАННЕ

         6.1. Фінансаванне Службы здароўя ажыццяўляецца за кошт сродкаў бюджэту.

         6.2. Аплата працы ажыццяўляецца  у тым ліку і з прыцягнутых пазабюджэтных сродкаў.

  1. ДАКУМЕНТАЦЫЯ СЛУЖБЫ ЗДАРОЎЯ

         7.1. Для рэгламентацыі дзейнасці Службы здароўя неабходныя наступныя дакументы:

         дадзенае палажэнне;

         загад дырэктара ўстановы адукацыі аб складзе і кіраўніку службы здароўя;

         гадавы план працы;

         справаздача аб рабоце Службы здароўя за мінулы навучальны год;

         звесткі аб выніках маніторынгу здароўезберагальнага адукацыйнага асяроддзя.