РУС БЕЛ ENG

Экспериментальная и инновационная деятельность

«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

Сроки реализации: 2019 – 2022 гг.

Руководитель эксперимента:

Тарантей Лариса Михайловна, декан факультета профессиональной самореализации государственного учреждения образования «Гродненский областной институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент

Основная идея экспериментального проекта, определяющую его новизну

Основная идея экспериментального проекта, определяющая его новизну, заключается в том, что взаимодействие института развития образования, учреждения образования и самого педагога позволит реализовать организационно-методические условия и апробировать научно-методическое обеспечение процесса развития готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде учреждения образования.

Под национальной идентичностью педагога в нашем эксперименте будем понимать осознание, восприятие и оценку им собственной принадлежности к белорусской нации, базирующиеся на результатах личностного и профессионального самоопределения. Это проявляется в установках и отношениях, обеспечивающих компетентность в формировании национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде. Готовность педагога к реализации данного направления профессиональной деятельности является, в нашем понимании, компонентом его национальной идентичности. Это обусловлено тем, что национальная идентичность педагога проявляется им в профессиональной деятельности и выступает педагогической основой для формирования национальной идентичности учащихся.

При разработке проекта опора сделана на гипотетическое предположение, что готовность педагогов к развитию национальной идентичности учащихся обусловлена прежде всего высоким уровнем сформированности позитивной национальной идентичности самого педагога. Содержательное наполнение компонентов национальной идентичности учтено нами при отборе и структурировании содержательного и технологического компонентов модели.

Динамичность идентификационных процессов в современном социуме не позволяет придать процессу развития готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся завершенности, а требует усиления самообразовательной составляющей при взаимодействии в системе «институт развития образования – учреждение образования – педагог».

Цель эксперимента – апробировать модель развития готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде при взаимодействии в системе «институт развития образования – учреждение образования – педагог»

Задачи эксперимента

1. Организовать взаимодействие в системе «институт развития образования – учреждение образования – педагог» по развитию готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде

2. Реализовать организационно-методические условия развития готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде

3. Апробировать научно-методическое обеспечение взаимодействия в системе «институт развития образования – учреждение образования – педагог» по развитию готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде

4. Оценить эффективность модели развития готовности педагогов к формированию национальной идентичности учащихся в межкультурной образовательной среде на основе выделенных критериев.

 

РЭАЛІЗАЦЫЯ ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАГА ПРАЕКТА

Акцыя “Чытаем класікаў разам”

   Класікі беларускай літаратуры Янка Купала і Якуб Колас пакінулі вялікую спадчыну, на якой узгадавалася не адно пакаленне, і якая на працягу дзесяцігоддзяў вывучаецца, асэнсоўваецца, перакладаецца на іншыя мовы і пашырае веды пра нас – беларусаў – ва ўсім свеце. Яны зазірнулі ў душу беларусаў, паказалі іх характар, выказалі спадзяванні і надзеі, спрадвечную прагу “людзьмі звацца”.

  Навучэнцы нашай установы прынялі ўдзел у акцыі “Чытаем класікаў разам”. Для ўсіх удзельнікаў акцыі была магчымасць дакрануцца да сапраўдных шэдэўраў нацыянальнага мастацва, глыбей адчуць прыгажосць роднага слова.

  Падчас правядзення літаратурнай гасцёўні з пранікнёнасцю гучалі радкі грамадзянскай лірыкі Купалы, урыўкі пейзажных замалёвак з паэм Коласа, вершы, прысвечаныя паэтам, якія напісалі самі навучэнцы. Мерапрыемства прайшло на высокім мастацкім узроўні, стварыўшы для гледачоў добры настрой і падараваўшы шмат прыемных уражанняў. І хочацца верыць, што тыя навучэнцыі, якія душой дакрануліся да твораў класікаў беларускай літаратуры, будуць імкнуцца, каб роднае слова гучала ў вяках.

 

 Брэйн-рынг “Знаўцы роднай мовы"

   17 лютага, у 3 класе прайшло цікавае мерапрыемства – брэйн-рынг “Знаўцы роднай мовы”. Навучэнцы спаборнічалі ў рознабаковых ведах роднай мовы. Вучні адгадвалі загадкі, складалі прыказкі, вымаўлялі скорагаворкі, разгадвалі шарады і метаграмы, гулялі ў перакладчыкаў. У выніку мерапрыемства трэцякласнікі зрабілі выснову, што родная мова – гэта той скарб, які ніхто не можа ў нас забраць, а мы павінны перадаць яго нашым дзецям і ўнукам, бо пакуль жыве наша мова, жыве і наш народ.

  Гульня –конкурс “Пагуляем у роднае слова”

  Каб замацаваць веды навучэнцаў аб мове, аб багацці, разнастайнасці моўных сродкаў, раскрыць індывідуальныя і творчыя здольнасці, стварыць умовы для выхавання павагі і пачуцця любові да радзімы, роднай прыроды, беларускага слова, ў 4 класе прайшла гульня –конкурс “Пагуляем у роднае слова”. Удзельнікамі гульні сталі дзве каманды “Васілёчкі” і “Званочкі”. Навучэнцы спаборнічалі ў веданні загадак, прыказак, працавалі перакладчыкамі, разгадвалі крыжаванкі, успомнілі народны фальклор. Мерапрыемства прайшло цікава і займальна. Дзеці з задавальненнем праверылі свае веды, а таксама даведаліся шмат новых беларускіх слоў і выказванняў.

 

 

Дзелімся вопытам: настаўнік гісторыі Міхалькевіч М.А.

ФАРМІРАВАННЕ АКТЫЎНАЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ПАЗІЦЫІ НАВУЧЭНЦАЎ ПРАЗ ВЫКАРЫСТАННЕ КРАЯЗНАЎЧАГА МАТЭРЫЯЛУ

 

Максіму Багдановічу - 130 год

2021 год - знакавы для нашай краіны: славутаму песняру беларускага народа, патрыёту, тонкаму і трагічнаму Максіму Багдановічу споўнілася б 130 год. Сённяшні дзень у навучальнай установе быў прысвечаны геніяльнаму паэту. Ва ўсіх класах прайшлі літаратурныя хвілінкі, падчас якіх гучалі вершы М.Багдановіча і прызнанні ў любові да яго пранікнёнай паэзіі. На перапынках вучні змаглі далучыцца да лірычных песень на словы паэта.

 

Вусны часопіс ,,Сіла народа - у адзінстве”

У ІІІ класе прайшло мерапрыемства, прымеркаванае да Дня народнага адзінства. Мерапрыемства прайшло ў форме вуснага часопіса ,,Сіла народа -у адзінстве”.

Вучні пазнаёміліся з гісторыяй узнікнення свята, стараліся вызначыць значэнне слова ,,адзінства”. ,,Мы адзіныя, калі мы разам”, - такую выснову зрабілі навучэнцы. Можна мець розныя пункты гледжання, але пры гэтым памятаць, што мы жывём у адной краіне, і ўсё, што робім, у першую чаргу, дзеля тых, хто побач з намі.

Навучэнцы гаварылі пра дасягненні суверэннай Беларусі ў розных галінах дзейнасці, кожны вучань выказаў словы любові да сваёй малой радзімы, замацавалі свае веды пра дзяржаўныя сівалы. Падарожнічаючы па роднай зямлі, сплялі вянок з васількоў для Беларусі.

 

 

 

 Класная гадзіна “Мы - адзіныя!”

Для навучэнцаў IV класа праведзена класная гадзіна “Мы - адзіныя” ў форме вуснага часопіса. На старонцы “Народнае адзінства” навучэнцы разважалі, што значыць адзінства для беларускага народа. Адзначылі, што на беларускіх дзяржаўных сімвалах таксама адлюстравана адзінства беларускага народа: вянок каласкоў і траў абвіты стужкай. На старонцы “Мая Беларусь” навучэнцам неабходна было адказаць на пытанні віктарыны. Дзеці з задавальненнем адказвалі на пытанні, адгадвалі загадкі, беларускія песні. На старонцы “Вучымся народнай мудрасці” навучэнцы звярнуліся да залатога фонду нашай мовы, да тых яе адзінак, якія называюць залацінкамі народнай мудрасці. Гэта прыказкі пра родную Беларусь. У канцы мерапрыемства дзеці выказалі свае пажаданні роднай Беларусі: дабра, шчасця, міру. І яшчэ раз даказалі, што ўсе мы, беларусы, як зярняткі коласа – адзіныя. 

 

Грамадзянін: правы і абвязкі

Чалавек павінен з дзяцінства расці з цвёрдым разуменнем неабходнасці ведаў сваіх правоў, абавязкаў і правоў другіх людзей, кабяго дзеянні не наносілішкоду другім. 10 верасня 2021 года навучэнцы 9-11класаў сабраліся за круглым сталом каб “прачытаць” старонкі вуснага часопіса “Беларусь у маім сэрцы”. Старонкі часопіса нагадалі артыкулы Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і чытачы-вучні разам з кансультантамі-настаўнікамі абмеркавалі іх у час займальнай віктарыны.

 

Першы ўрок “Адзінства беларускага народа – аснова незалежнай краіны”

 

Инновационный проект «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования»

Сроки реализации: 2021-2023 учебный год

Руководитель инновационного проекта:

Смирнова Наталья Викторовна, заведующий кафедры психологии государственного учреждения образования «Академия последипломного образования», кандидат психологических наук, доцент

Контактные телефоны: 8(029)7046410, 8(017) 392 37 00, e-mail: psy@academy.edu.by.

 Цель инновационного проекта: повышение качества оказания психологической помощи участникам образовательного процесса.

      Достижение цели предполагает решение следующих задач:

внедрить модель программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования;

внедрить методические рекомендации для социально-педагогических центров и учреждений общего среднего образования по обеспечению взаимодействия в рамках инновационной деятельности;

внедрить единые подходы и требования к организации психологической помощи участникам образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования;

оценить эффективность внедрения проекта.

 Данные о разработчиках и консультантах проекта

  Руководитель проекта: Копыш Татьяна Францевна, директор государственного учреждения образования «Кревская средняя школа », 801592-90120, е-mail:  sch-krevo@smorgon-edu.gov.by

 Разработчики проекта: Высоцкая Татьяна Станиславовна, заместитель директора по учебной  работе государственного учреждения образования «Кревская средняя школа», тел. 8(01592)90120 

 

Основная идея↓

Научные теории и разработки↓

Диагностика↓

20.12.2021↓

21.10.2021↓

18.10.2021↓